Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

wintergreen
9760 cd8a 500
Reposted fromfungi fungi viaSzczurek Szczurek

December 03 2017

wintergreen
kocham
Reposted fromnawetsrednio nawetsrednio viamemesjasz memesjasz
wintergreen
3060 b15f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamemesjasz memesjasz
wintergreen
2098 b13b 500
próba traw 
Reposted frompankamien pankamien viamemesjasz memesjasz

November 28 2017

wintergreen

– Co byś powiedział sobie młodemu? – pyta Katarzyna Bielas prof. Vetulaniego.

– Mama po moim urodzeniu powiedziała, a jak dorosłem, powtórzyła: „Obyś był dobry i szczęśliwy”. Wydaje mi się, że szczęście jest najważniejsze. Gdy ludzie życzą mi dużo zdrowia, mówię im, że na „Kursku” wszyscy byli zdrowi, ale potonęli, bo szczęścia nie mieli.

— haloziemia
Reposted fromkyte kyte viainspirations inspirations
wintergreen
6292 47a9 500
Reposted fromstroschek stroschek viafruneman fruneman
wintergreen
3454 8bc0 500
Reposted fromZircon Zircon viafruneman fruneman
wintergreen
0639 46cc 500
Reposted fromteijakool teijakool viafruneman fruneman

October 28 2017

wintergreen
7774 727a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapedosoup pedosoup
wintergreen
3205 f63f
Reposted frompszemek pszemek viajme jme
wintergreen
5384 8a34 500
Reposted fromsebazet sebazet viapffft pffft

October 27 2017

wintergreen
9694 d6d2 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viaOsorkonius Osorkonius
wintergreen
4913 a76e 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaechoes echoes

October 21 2017

wintergreen
2977 0817 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszczeblo szczeblo
wintergreen
dlaczego?
Reposted frompankamien pankamien viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
wintergreen

October 19 2017

wintergreen
Reposted fromFlau Flau viasaxn saxn
wintergreen
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaertai666 ertai666
wintergreen
3898 0a6b
Reposted fromels els viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl